LYSSNA PÅ NORSKA RÖSTER

no_f_4220_reklam.mp3
nor_m_1325_03.mp3
no_f_1710_02.mp3
no_m_4203_infomercial.mp3
nor_f_1478_02.mp3
no_m_3526_02.mp3

Voiceovers på norska

Det norska språket talas av ungefär 5 miljoner människor och är det officiella språket i Norge.
Norska kan skrivas på två olika skriftspråk: bokmål och Nynorska, men man talar alltså ett och samma språk; norska. I dagsläget är det cirka 90 procent som väljer bokmål som skriftspråk.

De dialektala skillnaderna i Norge är större än i övriga Skandinaiven. Generellt kan man dela upp dialekterna i fyra huvudområden - östlandsmål, vestlandsmål, tröndermål och nordnorska mål.

 

 

Lyssna på norska röster