LYSSNA PÅ NORSKA RÖSTER

no_f_4220_reklam.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA
NO_M_1325_informative.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA
no_f_1710_02.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA
no_m_4203_infomercial.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA
nor_f_1478_02.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA
no_m_3526_02.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA

För fler röster, gå till vår röstbank.
Lägg till dina favoriter i en spellista och skicka till oss för snabb offert.

 

Till röstbanken Kontakta oss

 

Voiceovers på norska

Det norska språket talas av ungefär 5 miljoner människor och är det officiella språket i Norge.
Norska kan skrivas på två olika skriftspråk: bokmål och Nynorska, men man talar alltså ett och samma språk; norska. I dagsläget är det cirka 90 procent som väljer bokmål som skriftspråk.

De dialektala skillnaderna i Norge är större än i övriga Skandinaiven. Generellt kan man dela upp dialekterna i fyra huvudområden - östlandsmål, vestlandsmål, tröndermål och nordnorska mål.

 

 

Lyssna på norska röster

 

Norska röstinspelningar