Vad är syntolkning?

Syntolkning är en audiovisuell tolkning. En inspelad syntolk beskriver de saker som vi bara kan se i bild. Syntolken förmedlar känslor, beskriver vilka det är som pratar och även hur saker och ting ser ut. Detta för att även synskadade ska kunna uppfatta handlingen i din film. Därmed krävs anpassning och bl.a. syntolkning.

TMP har lång erfarenhet av syntolkning


Det krävs specialist-kunskap för att ta hand om syntolkning. Vi kan ta hand om copy-arbetet och röstinspelningen. Ofta är det begränsat med tid för syntolken att prata så utmaningen ligger i att välja ut de allra viktigaste sakerna att beskriva så att även synskadade får en så bra uppfattning av handlingen som möjligt. Syntolkningen får heller inte överlappa dialogen.

Vi har nyligen spelat in syntolkning för Microsoft på 27 språk. Vi har även spelat in syntolkning på flera språk till olika ledarskapsutbildningar för Skillsoft.


Vilka språk behöver du hjälp med?

KONTAKTA OSS OFFERTFÖRFRÅGAN

Vad säger lagen om syntolkning?

Det blir allt vanligare med syntolkning och på TMP har vi lång erfarenhet av syntolkningsprojekt. Den 23e september trädde en ny lag i kraft som säger att alla på WCAG-nivå AAA måste uppfylla kraven om syntolkning. Det gör att vi alla måste tänka ett extra varv.

 

KONTAKTA OSS OFFERTFÖRFRÅGAN

Inspelning av syntolkning


När copyn för syntolkningen är klar castar vi fram en passande generisk röst som vi spelar in. Det är viktigt att rösten är neutral och utan värderingar. När röstinspelningen är klar editerar, mixar och mastrar vi upp ljudet för optimal ljudkvalitet. Därefter levererar vi i önskat format till kund.

Vill du veta mer om syntolkning och röstinspelning? Kontakta oss gärna.

 

KONTAKTA OSS OFFERTFÖRFRÅGAN

Bild