LYSSNA PÅ AMERIKANSKA RÖSTER

eng-us_f_4044_commercial.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA
am_eng_f_1719_02.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA
eng-us_f_3954_informative.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA
eng-us_m_3122_02.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA
eng-us_m_4264_theocean.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA
eng-us_m_1851_03.mp3
LADDA NER
LÄGG TILL I SPELLISTA

För fler röster, gå till vår röstbank.
Lägg till dina favoriter i en spellista och skicka till oss för snabb offert.


Till röstbanken Kontakta oss

Voice overs på amerikansk engelska

Amerikansk engelska är en av de största dialekterna av Engelska och talas i USA. Ungefär två tredjedelar av världens befolkning med engelska som modersmål bor i USA. Det som skiljer Amerikansk engelska från Brittisk engelska är ordförrådet, uttalet och stavningen. Skillnaderna är dock mycket små och kan upplevas som dialektala skillnader. Den amerikanska engelskans stavning används allt oftare i Europa och den brittiska Engelskans minskar då något.

 

 

Lyssna på Amerikanska röster

Röstinspelningar på Amerikansk Engelska