LYSSNA PÅ ITALIENSKA RÖSTER

ita_f_2913_01.mp3
ita_m_1310_02.mp3
ita_f_1909_03.mp3
ita_m_4042_informative.mp3
ita_f_3895_commercial.mp3
ita_m_4080_informative.mp3

Voice overs på Italienska

Det italienska språket talas av ungefär 70 miljoner människor och de flesta bor i Italien. Italienskan är till stora delar baserad på toskanska dialekter och sägs vara en blandning av dialekterna som talas i de södra och norra delarna av Italien. Det italienska språket influeras alltmer av den den italienskan som talas i Milano som har ett mycket rikt näringsliv.

Italienskan har många olika dialekter och det talade språket på lokala orter kan avvika så pass mycket från standarditalienskan att man får växla över till standarditalienska för att bli förstådd.
 

 

Lyssna på alla italienska röster

Italienska röstinspelningar