Lyssna på tyska röster

 

 

ger_m_4300_informative.mp3
ger_m_916_03.mp3
ger_m_4303_informative.mp3
ger_f_4301_informative.mp3
ger_f_1329_03.mp3

Voiceovers på tyska

Det tyska språket talas av ungefär 120 miljoner människor vilket gör Tyskan till det näst största Europeiska språket efter ryskan. Tyska är huvudspråket i Tyskland, Liechtenstein, Österrike och Schweiz och talas även i Italien Belgien, Luxemburg och Danmark.

Tysklands officiella språk är standardtyska. Över 95% av Tysklands befolkning talar språket. Standardtyskan talas i storstäderna med undantag från Hamburg och München. Hur standardtyskan låter beror på vilken stad man befinner sig i. Det finns många tyska dialekter men de två huvudtyperna kallas högtyska och lågtyska.

 

Tyska röstinspelningar