LYSSNA PÅ SVENSKA RÖSTER

se_f_662_02.mp3
se_m_765_01.mp3
se_f_4242_reklam.mp3
se_m_4243_reklam.mp3
se_f_4162_commercial.mp3
se_m_629_02.mp3

Voice overs på svenska


Det svenska språket har uppskattningsvis 10 miljoner talare och är huvudspråket i Sverige, ett av Finlands två officiella språk och ett av de officiella språken i EU. Nordbor kan ofta förstå varandra då Svenskan, danskan och norskan har mycket gemensamt. Sammantaget talas danska, norska och svenska av cirka 20 miljoner människor och de förstås av ännu fler människor i Norden.

 

 

Det svenska språket

På TMP spelar vi oftast in på rikssvenska. Många vill att rösten ska låta neutral för att passa alla marknader. Men vi har också sett en ökande trend på efterfrågan efter olika svenska dialekter. Svenskan har många olika dialekter och kan delas in i sju större områden. 

Från söder till norr i Sverige finns sydsvenska mål, götamål, gotländska mål, sveamål, bergslagsmål och norrländska mål. Det finns även svenska dialekter i Finland: östsvenska mål eller finlandssvenska. I dagens svenska är det framför allt uttalet som skiljer olika dialekter åt.Besök gärna vårt dialektarkiv och hitta din favorit.

 

Svenska dialekter

Några av våra svenska produktioner