Lokalisering av film inom utbildningssektorn

 

TMP har castat, spelat in och mixat röster på sex språk. Denna film är på engelska.

 

 

Till Röstbanken