TMP tar upp ljud ute på fältet till The Location

Ett intressant exempel på hur vi jobbar med ljud tillsammans med filmare är 'The Location', som var ett unikt samarbete mellan Göteborgs Film Festival och Göteborg Centralstation.  En stafettfilm där fem olika filmare fick berätta var sin historia. Den gemensamma nämnaren är att allt utspelas på Göteborgs Centralstation.

TMP jobbade ihop med filmteamet och hade totalansvaret för ljudet. Vi spelade in ljud på plats, bearbetade ljudet, gjorde kompletterande ljudläggning, dubbade dialog i efterhand och mixade ljudet till filmerna. En av utmaningarna var att se till att ljudet kändes som en helhet genom filmens alla fem delar.  Ett mycket intressant projekt tycker vi på tmp!

Kontakta oss