Lokalisering av film inom utbildningssektorn

 

TMP har castat, spelat in och mixat röster på sex språk. Denna film är på engelska.

 

 

Till Röstbanken

Rösten som används

eng-uk_f_3570_01.mp3
DOWNLOAD
ADD TO PLAYLIST
eng-uk_f_3570_02.mp3
DOWNLOAD
ADD TO PLAYLIST
eng-uk_f_3570_03.mp3
DOWNLOAD
ADD TO PLAYLIST