Lokalisering av film inom utbildningssektorn

 

TMP har castat, spelat in och mixat röster på sex språk. Denna film är på arabiska.

 

 

Till Röstbanken

Rösten som används

SOM_M_4379_INFO.mp3
DOWNLOAD
ADD TO PLAYLIST
SOM_M_4379_NARR.mp3
DOWNLOAD
ADD TO PLAYLIST